คลองโคกขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คลองโคกขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.57
longitude :  100.35
รายละเอียด :  คลองโคกขาม มีความคดเคี้ยวมาก กระแสน้ำไหลเชี่ยวยากต่อการเดินเรือ ครั้งที่พระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 เสด็จประพาสต้นไปตามลำคลองโคกขามด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า ลุศักราช 1066 ปีวอก
การเดินทาง :  จากกรุงเทพฯ วิ่งเส้นทางถนนพระราม 2 ประมาณ กม.ที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสินสาคร ประมาณ 3 กม. แล้วเลี้ยวขวา อีกประมาณ 800 เมตร ถึงวัดโคกขาม ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ถ้ามาจากสมุทรสงคราม วิ่งเส้นทางถนนพระราม 2 เลยมหาชัยเมืองใหม่ กลับรถใต้สะพาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสินสาคร

จำนวนผู้เข้าชม :572