จุดชมวิวเขาพลึง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวเขาพลึง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 ต.บ้านด่านนาขาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดชมวิวเขาพลึง เป็นจุดชมทิวทัศน์ของทะเลหมอก(ในช่วงฤดูหนาว) มีภูเขาสูงต่ำสลับกันไป และยังเป็นสถานที่พักผ่อนในการเดินทางรวมทั้งมีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
การเดินทาง :  จุดชมวิวเขาพลึง อยู่ติดกับถนนทางหลวง หมายเลข 11 ระหว่างอุตรดิตถ์-เด่นชัย

จำนวนผู้เข้าชม :118