น้ำตกนำ้ทบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกนำ้ทบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามมาก ควรไปเที่ยวช่วงปลายฝน เพราะหน้าฝนน้ำตกจะแรงมาก อันตราย
การเดินทาง :  นำ้ตกน้ำทบอยู่ห่างจากอำเภอวังสะพุง ประมาณ 22 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากบ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :213