แหล่งดูนกชายเลนโคกขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งดูนกชายเลนโคกขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะของสถานที่ : โคกขาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ปากอ่าวไทยตอนใน มีทั้งป่าชายเลน นากุ้ง นาเกลือ เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำเล็กๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นอาหารของนกชายเลนนานาชนิด จึงทำให้ โคกขามเป็นแหล่งดูนกชายเลนที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักดูนก นิยมมาดูนกกัน เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้สะดวก
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ จากตัวเมืองมหาชัย ข้ามสะพานข้ามคลองมหาชัย แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 3243 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนิคมสหกรณ์ ระยะทางประมาณ 7 กม. สถานที่ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม โทร 0-3485-7232 , 0-3485-7104

จำนวนผู้เข้าชม :647