วัดใหม่เจริญผล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่เจริญผล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่าเรือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.95
longitude :  99.75
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :385