ศาลจ้าวแม่ทับทิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลจ้าวแม่ทับทิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่าเรือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.95
longitude :  99.75
รายละเอียด :  ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวท่าเรือให้ความเคารพสักการะ สร้างขึ้นเมื่อ 120ปีที่แล้ว แรกเริ่มตั้งอยู่บนตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาได้มีการปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่อยู่ปัจจุบัน ศาลเจ้าแม่ทับทิมมีความสำคัญและเป็นที่นับถือโดยเฉพาะคุณ วิกรม กรมดิษฐ์ และเป็นที่ถ่ายทำละครทีวี "เรื่องไฟอมตะ"
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :386