หน้าแรก > ภาคกลาง > กาญจนบุรี > ท่ามะกา > ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่าเรือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.95
longitude :  99.76
รายละเอียด :  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นศูนย์ที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัีดกาญจนบุรี โดยบริการแผนที่ในจังหวัด สินค้าในชุมชน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :398