หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > พร้าว > วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.09
longitude :  99.19
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนตำบลโหล่งขอดได้สักการะตลอดจนถึงประชาชนทั่วทุกสารทิศ สามารถชมวิวทิวทัศน์ตำบลโหล่งขอด
การเดินทาง :  เส้นทางอำเภอเมืองมายังถนนสันทราย-พร้าว จนถึง กม.ที่ 61 เข้ามายังบ้านหลวงหมู่ที่ 6 ประมาณ 2 กิโลเมตรถึงวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

จำนวนผู้เข้าชม :769