หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านโฮ่ง > หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง
หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่บ้านป่าป๋วย หมู่ 3, 51130 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เวลาทำการ 08.30 - 16.30 สังกัดส่วนอนุุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่) โดยมีภารกิจสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา
การเดินทาง :  ขึ้นรถประจำทาง(รถสองแถว)สายลี้ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. จอดแถวลานเจ้าแม่จามเทวี มาถึงหอนาฬิกา อ.บ้านโฮ่ง เดินเท้า/นั่งรถจักรยานยนต์ต่ออีก 2 กม. ถึงหน่วยฯ

จำนวนผู้เข้าชม :462