นาเกลือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นาเกลือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะกับการทำนากุ้ง นาเกลือ หลายแห่ง และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โคกขาม ก็เป็นแห่งหนึ่ง มีนาเกลือและกองเกลือสีขาว มีกังหันวิดน้ำ เข้านาเกลือหมุนเล่นลม มีนกหลายชนิดบินผ่านไปมาเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
การเดินทาง :  จากตัวเมืองสมุทรสาคร มาตามถนนสายสหกรณ์ ข้ามสะพานข้ามคลองตรงวัดสหกรณ์ เลยวัดมาแล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกขึ้นสะพาน ลงสะพานเลี้ยวซ้าย ไปประมาณ 2 กม. จะถึงบริเวณนาเกลือโคกขาม

จำนวนผู้เข้าชม :627