หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > บ้านด่านลานหอย > อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ระหว่างหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.99
longitude :  99.60
รายละเอียด :  ความเป็นมาของโครงการ : ด้วยพื้นที่เขตอำเภอบ้านด่านลานหอยเกิดการขาดเเคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค ราษฎรในพื้นที่ได้ยื่นเรื่องไปยังผู้แทนราษำรของจังหวัด เพื่อขอให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในเขตบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยเพื่อลดการขาดแคลนน้ำ และในวันที่ 12 ธันวาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 1.แม่น้ำยมในฤดูฝนมี่น้ำมาก ในฤดูแล้งน้ำเกือบไม่มี ให้หาทางกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ แล้วผันน้ำเข้าคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิมทั้งฝั่งซ้าย และขวาของเเม่น้ำยม แล้วมีการขุดลอกให้สามารถส่งน้ำและนำไปเก็บกักตามหนองบึงธรรมชาติต่อไป 2.หาทางผันน้ำ จากแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร เข้ามาตามโครงการท่อทองแดงสมัยโบราณผ่านอำเภอบ้านด่านลานหอยเข้ามาใช้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 3.บริเวณติดต่ออำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีคลองใหญ่ที่ไหลมารวมกับแม่น้ำยมบริเวณที่มีน้ำท่วมกว้างขวางยังไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ ให้หาทางกั้นน้ำไว้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 4.ให้พิจารณาส้รางอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เหนือจังหวัดสุโขทัย และบริเวณตำบลแม่มอก อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 5.ให้เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำยม จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้น กลุ่มวางโครงการ สำนักแผนงานและโครงการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเเม่กองค่ายและได้ส่งฝ่ายสำรวจ ฯ ทำการสำรวจแล้วเสร็จเมือปี พ.ศ.2537 และพิจารณาศึกษาจัดทำรายงานวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเเล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2543
การเดินทาง :  ระยะทางจากเทศบาลตำบลตลิ่งชัน - อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย ประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :127