วัดเมืองสรวงเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเมืองสรวงเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนค้อ หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเมืองสรวงเก่า เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองสรวง ซึ่งเป็นวัดที่มีตำนานในการก่อตั้งเมืองสรวง เกี่ยวกับเรื่องราวของหมาสรวงงูซวง
การเดินทาง :  รถยนต์โดยสารประจำทางสายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :55