หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > ประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
ประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าตาล หมู่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.71
longitude :  98.93
รายละเอียด :  หมู่บ้านป่าตาลเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อีกหมู่บ้านหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านพื้นเมืองหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากอาชีพหลักของชาวบ้านแต่เดิมคือ การทำไร่ ทำนาแล้ว ชาวบ้านยังนำประโยชน์จากดินเหนียวที่มีอยู่มากจากหัวไร่ปลายนามาปั้นเป็นก้อนอิฐ หม้อดิน และผางประทีป สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น รูปปั้นคนยิ้ม รูปปั้นสัตว์ยิ้มต่าง ๆ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือรถโดยสารประจำทาง จากสี่แยกสนามบินไปทางอำเภอหางดงประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที เลยปั๊มน้ำมัน ปตท.ประมาณ 300 เมตร หมู่บ้านป่าตาลตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกสะเมิง

จำนวนผู้เข้าชม :981