หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สะเมิง > ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 10 ไร่ เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกษตรกรบริเวณรอบ ๆ สถานีฯ ปลูกพืชผักและไม้ผลเมืองหนาวที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริม และเป็นพื้นที่ในการทดลองปลูกผักไม้ผลเมืองหนาว
การเดินทาง :  ระยะทางจากตัวอำเภอสะเมิงประมาณ 27 กิโลเมตร และระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 89 กิโลเมตร โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ลาดชัน เป็นที่ทำกิจลักษณะ สทก. ซึ่งเป็นป่าหมดสภาพ

จำนวนผู้เข้าชม :695