สวนริมบึงสวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนริมบึงสวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ติดริมถนนมลิวรรณ อำเภอบ้านฝาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.44
longitude :  102.65
รายละเอียด :  เป็นบึงขนาดใหญ่และสถานที่ผักผ่อนของอำเภอบ้านฝาง
การเดินทาง :  ติดถนนมลิรรณ ห่างจากตัดจังหวัดประมาณ 21 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :331