วัดโดนคลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโดนคลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่เก่าแก่ของตำบลบ้านพร้าว ขึ้นกับกรมศิลปากร และมีพ่อท่านในเขื่อนซึ่งเป็นสิ่งศักสิทธิ์ท่ชาวบ้านเคารพและบูชากันมาตลอด
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :495