สำนักสงฆ์ผาบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์ผาบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :360