หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว
ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อ้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.67
longitude :  99.81
รายละเอียด :  ฝายพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นฝายทดน้ำใช้ในการเกษตร
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :833