วัดมงคลวารี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมงคลวารี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองห่าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.42
longitude :  98.68
รายละเอียด :  เป็นวัดประจำบ้านหนองห่ายหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 13
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 108

จำนวนผู้เข้าชม :744