วัดขะแมดใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดขะแมดใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยน้ำดิบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.40
longitude :  98.68
รายละเอียด :  วัดประจำบ้านหมู่ที่ 12 และหมู่ 2
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 108

จำนวนผู้เข้าชม :784