วัดท่าศาลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าศาลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าศาลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.34
longitude :  98.70
รายละเอียด :  วัดประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่าศาลา
การเดินทาง :  เดินทางเส้น 108 แล้วมาหมู่ที่ 3

จำนวนผู้เข้าชม :775