วัดวังดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังดิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดประจำหมู่ที่ 7 บ้านวังดิน
การเดินทาง :  หมายเลข 108 เลี้ยวซ้ายแยกท่าลี่

จำนวนผู้เข้าชม :765