วัดขะแมดเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดขะแมดเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่สามัคคี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดโบราณ อายุประมาณ 1000 ปี
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 108

จำนวนผู้เข้าชม :812