ดอยต้อก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยต้อก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำดิบสามัคคี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 108

จำนวนผู้เข้าชม :789