หมู่บ้านสาไร OTPO VILLAGE

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านสาไร OTPO VILLAGE
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชนบ้านสาไรโฮมสเตย์เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านต้นโพธิ์- ไผ่หนอง ซึ่งเป็นชาวลาวอพยพ มาจากเวียงจันทน์ อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ต้นโพธิ์-ไผ่หนอง เดิมมีอาชีพเป็นช่างทำทอง ตีเหล็ก ซึ่งสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ จนกลายเป็นมีดอรัญญิกในปัจจุบัน อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือทำนา ทำมีดอรัญญิก ทำเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และมีกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มทำสมุนไพรขัดผิว กลุ่มทำผ้าบาติก กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ ประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชุมชนบ้านสาไรคือ ต้องมีการทำพิธีไหว้ครูเตาหรือพิธีไหว้ครูบูชาเตา ซึ่งได้สืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย โดยจะทำพิธีกันทุกบ้านในวันขึ้นเดือนหกของทุกปี และที่สำคัญต้องตรงกับวันพฤหัสบดี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :360