หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.56
longitude :  100.35
รายละเอียด :  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครก่อตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขึ้นให้ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยในระยะแรกให้จัดตั้งขึ้นเขตการศึกษาละ 1 จังหวัด
การเดินทาง :  จากกรุงเทพฯ วิ่งเส้นทางถนนพระราม 2 ประมาณ กม.ที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสินสาคร ประมาณ 3 กม. แล้วเลี้ยวขวา อีกประมาณ 800 เมตร ถึงวัดโคกขาม แล้ววิ่งเลียบถนนข้างวัดโคกขาม ไปประมาณ 2 กม. ศูนย์วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ทางขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :567