หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > วัดสิงห์ > วัดดอนตูมกมลาวาส
วัดดอนตูมกมลาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนตูมกมลาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.27
longitude :  100.03
รายละเอียด :  วัดดอนตูมกมลาวาส ตั้งอยู่บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีประวัติว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ? ๒๕๑๗ นายถวัลย์ เถกิงศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลุงสังวาล ? ป้าเฉลา สุราฤทธิ์ ร้านสุขแสงดาว และคณะญาติโยม อำเภอวัดสิงห์ ถวายที่ดินสร้างวัดแก่ท่านเจ้าคุณพระราชมุนี (โฮม โสภโน) วัดปทุมธาราม ปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อตั้งวัดคณะธรรมยุตในจังหวัดชัยนาท ท่านเจ้าคุณฯ มอบหมายให้พระครูปัญญาธุราทร เจ้าอาวาสวัดเขาชายธงวราราม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จัดหาพระมาดูแลการก่อสร้างวัด จึงได้พะภิกษุทองหยด สันติกโร มาดูแลการก่อสร้างและนำศรัทธาญาติโยมพัฒนาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ อุโบสถมีน้ำล้อมรอบ นับเป็นสีมาน้ำแห่งเดียวในจังหวัดชัยนาท วางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยสมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) ปี ๒๕๒๑ พิธีเททองหล่อพระประธาน โดยสมเด็จพระสังฆราช (วาสน ? มหาเถระ) วัดดอนตูมกมลาวาส มีความสัมพันธ์อันเป็นมหามงคล ของ ๒ สมเด็จ ๒ ประมุขแห่งสงฆ์ ภายในบริเวณวัดสงบ ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติของป่าไม้ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ถูกสร้างขึ้นให้กลมกลืน เฉกเช่นบ้านเล็กๆ ในรีสอร์ท สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ถือสันโดษ สัมผัสกับรสพระธรรม และธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนั้นพระครูสุปัญญาโกศล เจ้าอาวาสวัดดอนตูม ยังได้ก่อสร้างน้ำตกจำลอง ศาลารับรอง วิหารหลวงปู่ศุข สมเด็จโต หลวงปู่ทวด ลักษณะคล้ายถ้ำกลมกลืนกับสวนป่าเพื่อสาธุชนได้มากราบไหว้ของพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย
การเดินทาง :  วัดดอนตูมกมลาวาส ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 206 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง 36 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17.6 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 24 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2.9 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 7 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :595