หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > พบพระ > สำนักสงฆ์ป่ารวมไทยสามัคคีธรรม
สำนักสงฆ์ป่ารวมไทยสามัคคีธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์ป่ารวมไทยสามัคคีธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.รวมไทยพัฒนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.43
longitude :  98.80
รายละเอียด :  ประวัติโดยย่อของวัดป่ารวมไทยสามัคคี หมู่ที่ 4 วัดป่ารวมไทยสามัคคี ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2535 ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของบ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก มีพระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต เป็นเจ้าอาสาสและประธานฝ่ายสงฆ์ วัดป่ารวมไทยสามัคคี เป็นพระปฏิบัติธรรมยุต (สายหลวงปู่มั่น) เดิมพระอาจย์บุญช่วย ปุญญวันโต ท่านได้จำพรรษาอยู่ถ่ำบ่อลูกรังเจดีย์โค๊ะ ได้เกิดนิมิตรขณะปฏิบัติธรรมกรรมฐานว่าได้มาสร้างวัด ที่วัดป่ารวมไทยสามัคคี ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยมาในพื้นที่ และท่านพระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต เข้ามาดูพื้นที่ตามที่เกิดนิมิตรก็ชอบใจพื้นที่ ในปี พ.ศ.2534 ได้ส่งพระลูกวัดมาจำพรรษาบนยอดเขาหนึ่งรูป หลังจากออกพรรษาพระลูกวัดรูปนั้นก็กลับวัดที่บ่อลูกรังเจดีย์โค๊ะ ในปี พ.ศ.2535 หลังจากออกพรรษาประมาณเดือนพฤศจิกายน พระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต ได้พาพระลูกวัดและโยมมาสร้างเพิงพัก และสร้างกุฎิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2536 ได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ กุฏิ ห้องน้ำ ปี พ.ศ. 2539 ทางโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ ได้ออกหนังสือรับรองการเข้าอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินชั่วคราว ลงนามโดยนายเกษม นาครัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ขณะนั้นและพลโทถนอม วัชรพุทธ แม่ทัพภาคที่ 3 ขณะนั้นมีเนื้อที่ 558ไร่ 16 ตารางวาตามเอกสาร ฉบับี่ 6/2539 ปี พ.ศ.2539 ท่านพลโท ชลอ ทองศาลา ผู้บัญชาการกองพลทหารรายที่ 4 ได้หารือกับพระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต ว่าวัดป่ารวมไทยสามัคคี เป็นวัดซึ่งอยู่ติดกับชายแดน น่าจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นหลักแดนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งท่านโพลโทชลอ ทองศาลา และพระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต ก็ตกลงว่าจะสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้บนยอดเขาติดชายแดนประเทศพม่า ในการสร้างให้เป็นปฏิมากรรมของไทยเพื่อให้แสดงว่านี้เขตไทย จึงเลือกเอาพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนร่งสิงห์หนึ่ง จึงเริ่มก่อสร้างฐานที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปบนยอดเขาเป็นต้นมา ปี พ.ศ.2540 การสร้างพระพุทธรูปจึงเลือกเอาหินแกรนิตแกะสลัก เพราะมีความแข็งแกร่งแลงดงาม ใช้เวลาแกะสลักพระพุทธรูป 1 ปี แล้วเสร็จปลายปีพ.ศ. 2541 จากหินก้อนหนัก 20 ตัน แกะสำเร็จเป็นองค์พระ คงเหลือ 9.2 ตัน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :87