เจดีย์หลวงปู่หลุย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หลวงปู่หลุย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดถ้ำผาบิ้ง บ้านนาแกใต้ ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.25
longitude :  101.74
รายละเอียด :  เป็นสถานที่เคารพและเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนพร้อมทั้งศิษย์ยานุศิษย์ที่เคารพและศรัทธาหลวงปู่หลุย จันทสาโร
การเดินทาง :  ถนนสายวังสะพุง-ภูหลวง ทางหลวงหมายเลข 2250 กิโลเมตรที่ 13

จำนวนผู้เข้าชม :375