วัดจอมแจ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจอมแจ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหนึ่งในวัดของพระธาตุ 4 จอม
การเดินทาง :  เดินทางถนน 108 ถึงแยกอำเภอแม่สะเรียง เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้ว

จำนวนผู้เข้าชม :220