ชายทะเลทุ่งมะเม่า(หาดเสด็จ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายทะเลทุ่งมะเม่า(หาดเสด็จ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  รถส่วนตัว รถไฟ

จำนวนผู้เข้าชม :376