หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > พิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม
พิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.แม่คะ อ.ฝาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.85
longitude :  99.21
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :797