หนองป่าแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองป่าแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 และ หมู่ 12 ต.แม่คะ อ.ฝาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.82
longitude :  99.21
รายละเอียด :  บ่อตกปลา
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :863