บ่อน้ำพุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10,11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.25
longitude :  102.75
รายละเอียด :  บ่อน้ำพุแห่งนี้เกิดขึ้นจาการขุเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ำอุปโภคและบริโภค แต่เมื่อเจาะแล้วไปถูกตาน้าขนาดใหญ่ทำให้น้ำพุ่งขึ้นมาจากบริเวณนี้ แรงน้ำพุที่พุ่งจากพื้นดินสูง 6 เมตร มีน้ำพุ่งขึ้นมาตลอดทั้งปี ในขณะนี้รอการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และเหมาะแก่การท่องเที่ยวต่อไป
การเดินทาง :  เดินทางสะดวกโดยรถยนต์ ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :303