วัดดงพระเจ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดงพระเจ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหล่ายฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จากเดิมเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษูอยู่จำพรรษา และได้มีการบูรณะก่อสร้างพระวิหารเป็นไม้สักทั้งหลัง สวยงามเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้าน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บ้านหล่ายฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข่า อ.ฝาง

จำนวนผู้เข้าชม :874