บ้านไทลื้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านไทลื้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.87
longitude :  99.13
รายละเอียด :  บ้านไตลื้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จเชียงใหม่ เป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัฑณ์ไตลื้อ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของชาติพันธ์ไตลื้อในอำเภอดอยสะเก็ด และยังเป็นที่จำหน่ายสินค้าผ้อทอไตลื้อที่เลื่องชือของประเทศไทย
การเดินทาง :  12 กิโลเมตรจากตัวเมืองอำเภอดอยสะเก็ด บนเส้นทางหลวงหมายเลข 14 เชียงใหม่ - เชียงราย ใกล้วันรังษีสุทธาวาท (วัดเมืองลวงใต้) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :964