หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > หนองม่วง > งานประเพณีแห่เจ้าพ่้อเจ้าแม่หนองม่วง
งานประเพณีแห่เจ้าพ่้อเจ้าแม่หนองม่วง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีแห่เจ้าพ่้อเจ้าแม่หนองม่วง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาลตำบลหนองม่วง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.23
longitude :  100.66
รายละเอียด :  งานประเพณีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง จะจั้ดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยจะมีขบวนแห่ มังกร สิงโต และขบวนของเทพเจ้าต่างๆ ที่ประชาชนชาวอำเภอหนองม่วงนับถือ แต่ละขบวนต่างๆ จะแห่ผ่านไปยังหน้าบ้าน หน้าร้าน ของชาวอำเภอหนองม่วงเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบูชา
การเดินทาง :  โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตรโดยรถประจำทางมีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :354