ขอนไม้โบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ขอนไม้โบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  วัดโพธิ์โนนสวาง ม.5 ชุมชนโนนสวาง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :344