หน้าแรก > ภาคใต้ > ยะลา > กรงปินัง > ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  118 ม.1 บ้านโฉลง ต.ปุโรง อ.รามัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :550