หนองออกรู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองออกรู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสะเนียน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  ถนนน่าน - บ้านหลวง

จำนวนผู้เข้าชม :436