วัดบ่อทรัพย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ่อทรัพย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :314