หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน
แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านปางสัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจปิโตรเลียมในไทย ที่ได้เริ่มสำรวจหาน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๔ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อครั้งดำรงพระอสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นผู้บัญชาการรถไฟ โดยทำการขุดเจาะบริเวณบ่อเจ้าหลวง ในเวลาต่อมาได้มีอีกหลายหน่วยงานราชการ เข้ามาดำเนินการสำรวจหาน้ำมันดิบ ที่อำเภอฝาง จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ คณะรัฐมนตรี โอนกิจการน้ำมันดิบ ที่อ.ฝาง จากกรมโลหกิจให้กรมพลังงานทหารรับผิดชอบดำเนินการ
การเดินทาง :  การเดินทาง ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ แล้วเข้าปากซอยข้างวัดเทพประสิทธิ์ บ้านปางสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางไป-กลับ ประมาณ ๓ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :797