หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านต้นส้าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าปกาเกอญอ
การเดินทาง :  ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าซอยวัดแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน หมู่บ้านชนเผ่าปกาเกอญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สูน ระยะทางประมาณ 4 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :781