วัดพันหลัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพันหลัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านพันหลัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัด
การเดินทาง :  สอบถามเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชม :798