สวนสถานะหนองหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสถานะหนองหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะประจำตำบลบางมะเดื่อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนั้นเป็นลานกีฬาออกกำลังกายของชุมชน ปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการจัดเป็นตลาดน้ำ
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสายสุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ถึง กม.24 เลี้ยวกลับไปทางซอยวัดบางมะเดื่อ ไปประมาณ 900 กม. ถึงสวนสาธารณะหนองหาร

จำนวนผู้เข้าชม :300