บางชันเรือนแพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บางชันเรือนแพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.บางชัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บางชันเรือนแพ ตั้งอยู่พื้นที่ข้างๆใกล้ศาลเจ้าแห่งหมู่บ้านไร้แผ่นดิน หมู่บ้านอีเทพ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรีชาวบ้านท้องถิ่นผู้ใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างธรรมชาติมากว่า 50 ปี ได้ผลิกผันตนเองจากชาวบ้านธรรมดามาเป็นผู้นำชุมชนจนกระทั่ง อาน้องมีแนวคิดที่จะประชาสัมพันธ์ชุนบางชันแห่งนี้ให้กับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวได้รู้จักกับหมู่บ้านไร้แผ่นดิน วิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่คู่กับป่าชายเลน ธรรมชาติริมสายน้ำที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา และไม้โกงกาง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอิเทพ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :408