น้ำตกตาดยาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดยาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  เกิดจากต้นน้ำตาดยาว ไหล่เป็นทางเข้าผ่านพื้นที่การเกษตร
การเดินทาง :  เส้นทางการเดินจากถนนหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนถึงประตูผา ประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :725