วัดพระธาตุทุ่งตูม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุทุ่งตูม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-837308
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุทุ่มตูม ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๓ บ้านขุนคง หมู่ ๒ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดพัทธสีมา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วิหารหันไปทางทิศเหนือ นอกศาลาบาตรด้านตะวันออกปรากฏซากอุโบสถ ซึ่งพังชำรุดหมดแล้ว ปัจจุบันมีการสร้างอาคารทับบนเนินอุโบสถเดิมเพื่อให้ทราบว่าเป็นบริเวณอุโบสถ และปรากฏบ่อน้ำซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำบ่อทิพย์ถัดจากซากอุโบสถไปทางทิศตะวันตก ประชิดกับแนวศาลาบาตร ด้านนอกศาลาบาตรด้านตะวันตกเป็นกุฏิสงฆ์และสนามกีฬาตำบลมะขุนหวาน นอกจากนี้ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือปรากฏซากวัดร้างดอกพุทธ (ดอกปุ๊ด)ห่างออกไปประมาณ ๗๐๐ เมตร วัดพระธาตุทุ่งตูมมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพระพุทธรูปโบราณรวมถึงอนุสาวรีย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชฺชโย (ในวันเดือน ๙ เป็ง เดือนเก้าเหนือ ) ซึ่งพระพุทธรูปโบราณนั้น มีข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูปว่า พระสรีสวัสดี มังคละดี จุ่งมีในปีระกา ไทยว่าปีกัดเร้า พระจันทร์เจ้ากินฤกษ์ บุรพาษาฒ จุลศักราชได้ ๘๕๑ ตัว หล่อปีใหม่ ใส่ทองสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ แล หล่อไว้วัดยางเกิ้ม ชื่อศรีบุญเรือง เป็นวัดพระเมืองแม่ลูก จุ่งให้พระเมืองแม่ลูก อยู่สุขสวัสดี มีอายุ ๑๒๐ ปี มีลาภปราบใต้หล้า ฝูงอยู่ลุ่มฟ้ามาคัล ทุกวันทุกคืนอย่าขาด ต่อเท่าร้อยซาวปี สวัสดีจุ่งมี ดีหลีเท่าวัน (อ่านจารึกโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ สายเชียงใหม่ ? ฮอด ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร จนถึงทางแยกบ้านปากทางพระบาท เดินทางเข้าไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยผ่านพื้นที่บ้านปากทางพระบาท บ้านพระบาทยั้งหวีด และบ้านกลางทุ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :807