ศาลเจ้าพ่อไทรงาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อไทรงาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านไทรงาม ม.2 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.92
longitude :  102.63
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อไทรงาม เป็นศาลที่ประชาชนถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ลงมาดูแลคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นจากภัยพิบัติอยู่สุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นที่พึ่งส่งเสริมขวัญและกำลังใจของผู้คนในหมู่บ้าน ตั้งอยู่บนลานไทรงาม ซึ่งมีต้นไทรขึ้นคลุมข่อนข้างหนาแน่น ลานต้นไทรงามมีอายุมากกว่าร้อยปี ในแต่ละปีประชาชนในชุมชนจะมีพิธีบวงสรวงเซ้นไหว้
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน

จำนวนผู้เข้าชม :459