หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > จอมทอง > ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ดอยแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่, เป็ด, นกกระทา, ปลา, กบ, ผึ้ง, แกะ ตลอดจนให้มีการเพาะเห็ด และปลูกไม้ใช้สอย (ไม้ยูคาลิปตัส, สะเดา) โดยจ้างแรงงานจากราษฎรที่มีฐานะยากจนภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง มีการสร้างธนาคารข้าวพระราชทาน
การเดินทาง :  การเดินทางจากเชียงใหม่โดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ถึงอำเภอจอมทอง เลี้ยวขวาข้างที่ว่าการอำเภอข้ามลำน้ำแม่กลางบริเวณสะพานประชาอุทิศ ประมาณ ๕ กิโลเมตร จนถึงบริเวณห้าแยกสำนักงานเทศบาลตำบลดอยแก้ว ผ่านทางแยกเข้าน้ำตก แม่เตี๊ยะ แล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :770